Przez ostatnie lata światowy kryzys finansowy dotarł do Polski i wpłynął również na polski rynek przedsiębiorstw, zarówno usługowych, jak i produkcyjnych. Nasza gospodarka nie doświadczyła recesji, ale miało miejsce widoczne i odczuwalne spowolnienie gospodarcze.

Polscy przedsiębiorcy zaczęli intensywniej szukać oszczędności, aby lepiej zadbać o swoje funkcjonowanie i nie tylko przetrwać, ale również poprawić swoje wyniki finansowe i osiągnąć sukces poprzez poprawę swojej konkurencyjności.

Wprowadzenie zmian w zakresie szukania oszczędności okazało się jedynym z najskuteczniejszych narzędzi w utrzymaniu swojej pozycji na rynku dla polskich przedsiębiorców.