Specjalizujemy się w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie oszczędności i optymalizacji oraz zwiększania efektywności przedsiębiorstw.

Oferujemy kompleksowe przygotowanie, wdrożenie i nadzór nad całością realizowanego procesu oszczędnościowo-optymalizacyjnego oraz doradztwo na każdym jego etapie.

W oparciu o profesjonalną analizę przygotowujemy dopasowane do specyfiki potrzeb  i oczekiwań Klienta projekty służące usprawnieniu funkcjonowania przedsiębiorstwa w celu obniżenia kosztów związanych z jego działalnością oraz zwiększenia jego efektywności.

W zależności od wyników audytu przeprowadzonego u Klienta przykładowe rozwiązania mogą przybrać postać projektu dotyczącego przebudowy zakładu produkcyjnego, zakupu nowej linii produkcyjnej, uporządkowania i automatyzacji procesu obsługi zamówień, bądź też stać się elementem bieżącego doradztwa obejmującego wyłącznie niektóre, wybrane przez Klienta, obszary jego działalności.

Bazujemy na wieloletnim doświadczeniu naszego Zespołu uzyskanym w trakcie prowadzonych projektów inwestycyjnych. Dzięki niemu możemy zapewnić naszym Klientom gwarancję wyboru najlepszych rozwiązań.

Naszym atutem jest możliwość przeprowadzenia procesu optymalizacji na funkcjonującym już przedsiębiorstwie, nie przerywając jego bieżącej działalności.

Zapewniamy:

  • audyt u Klienta
  • koncepcje projektu technologicznego
  • opracowanie niezbędnej dokumentacji
  • analizę pracochłonności
  • analizę i ocenę surowców
  • prace produkcyjne i instalacyjne urządzeń objętych patentami
  • nadzór autorski podczas wdrażania projektu optymalizacji
  • skonsolidowane usługi zarządzania projektami optymalizacji