Optimizarea – şi anume căutarea de economii – este un domeniu uitat, căruia până la începutul crizei nu i s-a acordat o prea mare atenţie în lume. Aceasta constă în identificarea în activitatea întreprinderii a acestor domenii în care lipseşte eficienţa costurilor, iar apoi eliminarea incorectitudinilor. Ar trebui remarcat faptul că economisirea nu poate fi doar remediu ad hoc, dar ar trebui să fie un plan de acţionare pe termen lung pentru toate companiile cărora le pasă de cheltuirea eficientă a propriilor resurse financiare. Scopul cel mai important nu ar trebui să fie evitarea cheltuielilor de către întreprindere ci mărirea eficacităţii.

Optimizarea cheltuielilor poate atinge capitalul uman al întreprinderii, dar şi gestionarea cu timpul angajaţilor, logistica în efectuarea activităţilor şi proceselor. Cele mai importante şi cele mai simţite de Client sunt procesele de optimizare a achiziţiilor, pe care compania le efectuează, mai ales când sunt o întreprindere de producţie.